Билки и билкови сборове

Отравяне с тютюн – Nicotiana tabacum L.

Семейство

Картофови – Solanaceae

Описание

Едногодишно тревисто лепкаво растение с единично, право, до 2 м високо стъбло. Листата са последователни, целокрайни, яйцевидни до елипсовидни или ланцетни, приседнали, с къса крилата дръжка. Цветовете са бели или розови, събрани на върха на стъблото в многоцветна, силно разклонена метлица. Чашката и венчето са петделни. Тичинките са 5, прикрепени за основата на венчето. Плодът е елипсовидна до кълбовидна двугнездна голосеменна кутийка. Цъфти юли – септември.

Разпространение

Отглежда се в някои райони на страната.

Употребяема част

За лечебни цели се използват листата (Folia Nicotianae) и семената (Semen Nicotianae).

Отравяне

Отравянето се дължи на съдържащата се в листата на тютюна силна отрова никотин.

Проявите на отравянето са от страна на централната и вегетативната нервна система: най-напред възбудни, а после паралитични. Настъпва слюнотечение, болки в корема, гадене, повръщане, забавен, а после учестен и неправилен пулс, стеснени, а после разширени зеници, виене на свят, мускулни потрепвания, гърчове, парализа на дишането.

Лечение

Лечението включва предизвикване на повръщане, промивка на стомаха, даване на животински въглен, очистително (магнезиев сулфат). Лечението по-нататък се провежда в клинична обстановка при използване на лекарства съобразно стадия и проявите на отравянето.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари