Билки и билкови сборове

Отравяне с лудо биле (беладона) – Atropa belladonna L.

Семейство

Картофови – Solanaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с високо от 1 до 2 м стъбло, разклонено само в горната част, с почти хоризонтално разперени клонки. Листата са елипсовидни до яйцевидни, целокрайни, към върха заострени. По главното стъбло са разположени последователно, а на клонките – по два срещуположно, като единият лист винаги е много по-малък от другия. Цветовете са виолетови, разположени в пазвите на листата. Плодовете са черно-виолетови, сочни, блестящи ягоди, наподобяващи череша. Те примамват погледа отдалече и често стават причина за отравяния. Растението цъфти през май – юли, а плодовете узряват през юли – септември.

Разпространение

Разпространено е из просветлените букови гори и сечища от 300 до 1600 м надморска височина, предимно по северните склонове на Стара планина, в Родопите, Средна гора и Рила.

Употребяема част

Използват се листата (Folia Belladonnae) и корените (Radix Веllаdonnae) само като суровина за получаване на лечебни препарати от химико-фармацевтичната промишленост.

Отравяне

Чести отравяния, особено на деца, стават при ядене на плодовете на беладоната. Описани са случаи на тежки отравяния при изяждане на 3 плодчета и на смъртни случаи от 4 – 5 плодчета.

Лечение

Лечението се състои в промивка на стомаха и въвеждане чрез сонда на танинов разтвор или суспензия от медицински въглен. Вътрешно се дава силен чай или кафе, солево очистително (английска сол). По-нататъшните мероприятия се провеждат в лечебно заведение в зависимост от проявите на отравянето.

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари