Билки и билкови сборове

Орлови нокти (сграбиче, сладколистен клин) – Astragalus glycyphyllos L.

Семейство

Бобови – Fabaceae (Leguminosae)

Описание

Многогодишно тревисто растение, от основата силно разклонено с приповдигащи се или полегнали, 30 – 100 см дълги ребресто набраздени клонки. Листата са с къси дръжки, нечифтоперести, 10 – 20 см дълги, с 4 – 8 двойки широко елипсовидни до продълговато яйцевидни, 2 – 5 см дълги листчета, отгоре голи, отдолу разсеяно, прилегнало белезникаво влакнести. Цветовете са жълто-зелени, събрани в 3 – 6 см дълги гроздовидни съцветия с дълги дръжки, които излизат от пазвите на листата. Плодът е 3 – 4 см дълъг, сърповидно извит боб с бъбрековидни, гладки, червено-кафяви семена. Цъфти юни – август.

Разпространение

Расте из храсталаци и горски поляни предимно в предпланините и планините в цялата страна до 1800 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се цъфтящи връхни облистени клонки (Herba Astragali glycyphylli).

Приложение

Опитно е доказано действието върху сърдечно-съдовата система (понижава артериалното налягане, забавя сърдечната дейност, разширява кръвоносните съдове на сърцето). Това наложи дрогата в научната медицина за лечение па хипертонията, коронарната болест, сърдечно-съдовата недостатъчност. Билката намира приложение и като диуретично, запичащо и противовъзпалително средство. Използва се при бяло течение у жените, при възпаление на стомаха и червата.

Начин на употреба

Използва се воден извлек, приготвен от 2 чаени лъжички билка на 250 см3 вода, който се изпива за 1 денонощие.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари