Билки и билкови сборове

Общи прояви на отравяния с лечебни растения

Отравянията с растения могат да протичат остро и хронично. Острите отравяния се дължат обикновено на употребата на голямо количество (свръхдозиране) и се характеризират с внезапно настъпване, с бурни клинични прояви. Хроничните отравяния настъпват при продължителна употреба на нетоксични еднократни количества от съответното растение и се характеризират с бавно, незабелязано начало и с постепенно развитие на клиничната картина.

Клиничната картина на отравянията с лечебни растения се отличава с голямо разнообразие. Въпреки това в редица случаи е трудно с точност да се определи растението, от което е настъпило отравянето, тъй като много често различни растения могат да предизвикат сходни токсични прояви.

Проявите от страна на нервната система са характерни за отравяния с растения, съдържащи алкалоиди и етерични масла. Те могат да се изразят във възбудни явления или в явления на потиснатост и парализа.

Прояви на повишена възбудимост с двигателно безпокойство, психична възбуда, маниакални състояния, халюцинации, възбудено дишане и кръвообращение са характерни за отравянията с лудо биле (Atropa belladonna L.), блян (Hyoscyamus niger L), татул (Datura stramonium L.), зърнеш (Peganum harmala L.), чемерика (Veratrum album L.) и др.

Потиснатост на нервната система със затруднени движения, понижена чувствителност, отслабени рефлекси, сънливост, парализа на дишането са характерни за маковите отравяния, отравяния с отровна глушицa (Lolium temulentum L.), бучиниш (Conium maculatum L.) и др.

Голям брой отровни растения дразнят силно стомашно-чревния тракт. Настъпват гадене, повръщане, болки в корема, понякога кръвоизливи. Към тези прояви се прибавят и явления от страна на централната нервна система, на дишането, на отделителната система. Такова действие имат растения, съдържащи сапонини, гликозиди, токсоалбумини (рицин, бяла акация) и др.

Токсични прояви от страна на сърдечно-съдовата система (нарушения в сърдечния ритъм) предизвикват преди всичко растенията, съдържаши сърдечно активни гликозиди (напръстник, момина сълза, кукуряк и др.).

Бъбречни прояви с често уриниране или намалено отделяне на урина, кръв в урината и др. предизвикват растения, които съдържат летливи вещества (етерични масла, синапени масла и др.).

Някои растения могат да доведат до аборт у бременни жени, до нарушения в протичането на бременността поради съдържанието на вещества, предизвикващи маточни съкращения или нарушено кръвоснабдяване на матката и на плода.

Нарушения на газовата обмяна и кислороден глад на тъканите предизвиква употребата на растения или техни части, съдържащи циановодородна киселина.

Някои растения, както вече се каза кожни прояви със зачервяване, оток, язвени поражения, некрози, повишена чувствителност към слънчева светлина.

Известни са предизвикани от лечебни растения чернодробни увреждания.

Нарушения в кръвотворната тъкан, макар и рядко, могат да бъдат свързани с действието на някои лечебни растения.

На вашето внимание

Билки и билкови сборове

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари