Билки и билкови сборове

Левурда (мечи лук) – Allium ursinum L.

Семейство

Кремови – Liliaceae

Описание

Многогодишно луковично растение с продълговата, около 1 см дебела, единична луковица, покрита с разнищваща се на успоредни влакна ципеста обвивка. Стъблото е 15 – 40 см високо, тристенно, обхванато в основата от листните влагалища. Листата са 2, елипсовидно ланцетни, на върха заострени, към основата стеснени в 5 – 20 см дълга дръжка. Съцветието е полукълбест сенник. Цветовете са бели, с 6 линейно ланцентни околоцветни листчета. Тичинките са 6. Плодът е тристенна тригнездна кутийка с по 1 семе във всяко гнездо. Цъфти април – юни.

Разпространение

Расте из сенчестите широколистни гори докъм 1200 м надморска височина из цялата страна.

Употребяема част

Използват се стръковете (Herba Allii ursini) и луковиците (Bulbus Allii ursini).

Действие

Притежава близко до чесъна лечебно действие.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари