Билки и билкови сборове

Кръвен здравец (кървавочервен здравец) – Geranium sanguineum L.

Семейство

Здравецови – Geraniaceae

Описание

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално коренище. Стъблата са 15 – 60 см високи, прави или възходящи. Листата са с дръжки, срещуположни, в очертание закръглени, 1 – 3.5 см дълги и 2 – 4 см широки, дълбоко, почти до основата разделени на 5 – 7 дяла. Цветовете са кървавочервени, единични, разположени на 5 – 15 см дълги, съчленени дръжки, излизащи от пазвите на листата. Чашката и венчето са петлистни. Тичинките са 10. Плодът се разпада на 5 едносеменни дяла. Цъфти през май – август.

Разпространение

Расте по тревисти и каменливи места, из храсталаци и редки гори в равнините и планините от морското равнище докъм 1700 м надморска височина в цялата страна.

Употребяема част

Използва се коренището (Rhizoma Geranii sanguinei).

Действие

Капиляроукрепващо, адстрингентно, противовъзпалително.

Приложение

Дрогата се препоръчва при стомашно-чревни възпаления – гастрити, колити, диария.

Външно се използува при кръвотечение от носа, сърбежи, фистули, рани и други кожни възпаления.

Начин на употреба

Прилага се студен извлек от 2 чаени лъжици билка, накисната в 1/2 л вода за 8 часа, който се изпива в продължение па 1 ден. Същият извлек се използва и външно за компреси и лапи.

Не пропускайте

Терапевтична класификация на билките

Коментари