Билки и билкови сборове

Копър – Anethum graveolens L.

Семейство

Сенникоцветни – Apiaceae (Umbelliferae)

Описание

Едногодишно растение с набраздено, кухо, 40 до 120 см високо стъбло. Листата са последователни, 3 до 4 пъти пересто нарязани, с линейно нишковидни или нишковидни крайни дялове. Съцветието е сложен сенник с диаметър около 15 см, с 30 – 50 главни лъча, в основата без обвивка. Цветовете са жълти. Плодовете са 3 – 5 мм дълги, яйцевидни, сиво-кафяви, двусеменни. Цъфти юли – август.

Разпространение

Разпространено е като диворастящо само в южната част на Черноморското крайбрежие и край Дунава. Отглежда се из цялата страна.

Употребяема част

За лечебни цели се използват зрелите плодове (Fructus Anethi) и цялата цъфтяща надземна част (Herda Anethi) в свежо състояние.

Действие

Газогонно, потискащо централната нервна система.

Приложение

Плодчетата на копъра имат същото приложение както плодчетата на резенето (Foeniculum vulgare Mill.). Различно е само действието им върху централната нервна система. Докато резенето я възбужда, копърът действа успокояващо до сънотворно. Затова той се смята за едно от най-добрите народни средства при колики у неспокойни, изнервени кърмачета и за лечение на хълцането.

Начин на употреба

Плодчетата се прилагат под формата на запарка в същата доза както плодчетата на резенето.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари