Билки и билкови сборове

Горуха – Lepidium ruderale L.

Семейство

Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae)

Описание

Едногодишно и двегодишно тревисто растение с неприятна миризма. Стъблата са изправени или приповдигащи се, 10 – 30 см високи, най-често още от основата разклонени. Приосновните листа са 5 – 7 см дълги, един до два пъти пересто нарязани; средните листа са просто перести, а горните – цели, линейни, със стеснена или закръглена основа. Цветовете са много дребни, най-често без венче. Плодът е закръглено яйцевидна или широко елипсовидна шушулка, 2 – 8 мм дълга и около 1.5 мм широка. Цъфти май – юли.

Разпространение

Расте по буренливи места, край сгради и пътища из цялата страна до 1500 м надморска височина.

Употребяема част

Стръкове (Herba Lepidii ruderalis).

Действие

Научно е потвърдено противодиабетичното действие на растението, известно и използвано от народната медицина в някои области у нас.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари