Билки и билкови сборове

Ефедра – Ephedra distachya L. (Ephedra vulgaris Rich.)

Семейство

Ефедрови – Ephedraceae

Описание

Малко двудомно храстче от групата на голосеменните растения с изправени, силно разклонени и начленени стъбла, високи 10 – 50 см. Клонките са фино ребрести, зелени, срещуположни или събрани в прешлени по 3 – 4. Листата са много дребни, около 2 мм дълги, ципести, сраснали в основата си във вид на влагалище. „Цветовете“ са жълти, събрани в дребни шишарчици. Мъжките са на групи по много, а женските – по 2 на върха на клонките, с 2 – 4 покривни листчета, които при узряване на семената стават месести, червени.

Разпространение

Расте по скалисти, каменисти и песъчливи места по черноморското крайбрежие – Балчишко, Варненско, между Айтос и Бургас, по варовитите скали около Михайловград и Белоградчик, над Асеновград в Родопите, край р. Велека в Странджа и при с. Долни Пасарел (Софийско).

Употребяема част

Използват се надземните части (Неrbа Ephedrae).

Действие

Лечебното действие на дрогата се дължи на съдържащия се в нея ефедрин. Ефедринът повишава артериалното налягане, възбужда дихателния център, засилва и учестява сърдечните съкращения и подобрява кръвообращението, разширява бронхите.

Приложение

За лечение на ниско артериално налягане, бронхиална астма, сенна хрема, еластичен бронхит.

Ефедринът възбужда нервната система и може да предизвика безсъние, треперене на крайниците, сърцебиене. Не бива да се употребява от лица, страдащи от високо артериално налягане, атеросклероза, безсъние и др.

Начин на употреба

В медицината се употребява чистият ефедрин (по лекарско предписание). В народната медицина билката се използва, като 2 г дрога се залива с 250 см3 вряща вода. Това е дозата за 1 ден.

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари