Билки и билкови сборове

Боянка – Erysimum diffusum Ehrh. (Erysimum canescens Roth)

Семейство

Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae)

Описание

Двегодишно до многогодишно сиво-зелено тревисто растение. Стъблата са 30 – 80 см високи, изправени, най-често разклонени. Листата са последователни, линейно ланцетии до линейни, целокрайни, приосновните и долните стъблови са с дръжки, а горните – приседнали. Цветовете са жълти, събрани в гъсти многоцветни гроздовидни съцветия. Чашката и венчето са четирилистни. Тичинките са 6. Плодът е четириръбеста шушулка, 3 – 8 см дълга и 0.5 – 1 мм широка. Цъфти април – юни.

Разпространение

Расте по сухи тревисти и каменливи места, из храсталаци и полянки в цялата страна докъм 1200 м надморска височина.

Употребяема част

Използват се стръковете (Herba Erysimi), събрани по време на цъфтеж, и семената (Semen Erysimi). Стръковете се отрязват на около 30 см от върха.

Действие

Подобно на строфантина съдържащият се в боянката сърдечно активен гликозид еризимин засилва сърдечните контракции и премахва проявите на сърдечна недостатъчност. Проявява по-слаба способност да се натрупва в организма.

Приложение

Под формата на пречистени препарати при хронична сърдечна слабост. Може да се използва и под формата на запарка, като 2 г дрога се залива с 250 см3 вряща вода. След изстиване и прецеждане се употребява по 1 супена лъжица 3 – 4 пъти дневно.

Забележка. Както при останалите билки, съдържащи сърдечно активни гликозиди, лечението трябва да става под лекарски контрол, Да се има предвид, че дрогата е силно токсична!

Покана

Ако сте медицински, здравен или сроден специалист и бихте желали да допринесете за подобряване качеството на тази публикация – да предложите свой собствен авторски текст, фотография или видео, или просто да ни посочите грешка от едно или друго естество, която може да сме допуснали при подготовката на материала, заповядайте!

Не пропускайте

Коментари